Freelance.nl

Freelance.nl faciliteert de vraag en het aanbod van tijdelijke expertise in Nederland. Dat doet de organisatie al sinds 2003. Bijna 300.000 kenniswerkers en opdrachtgevers staan bij Freelance.nl geregistreerd met een account. Ben je freelancer, dan vind je op freelance.nl dagelijks duizenden opdrachten die open staan om op te reageren. Opdrachtgevers die tijdelijk een expert nodig hebben op welk kennisgebied dan ook, bereiken met hun opdracht dagelijks tienduizenden potentiele kandidaten via freelance.nl.

Freelance Fair heeft ons gevraagd om hen te helpen bij het voorbereiden richting de nieuwe privacywetgeving. Omdat de primaire business van Freelance.nl draait om het platform Freelance.nl, nemen zij deze wetgeving zeer serieus. Vooral de organisatorische maatregelen waren voor Freelance erg lastig- Hoe zorg je voor voldoende rust om privacybewuste keuzes te maken?

Ons Privacy Impact Assessment (PIA) was voor Freelance een goede aansluiting. We hebben het systeemoppervlak in kaart gebracht en het impact assessment uitgevoerd. Met behulp van de aanbevelingen uit de PIA werden verbeteringen op het platform aangebracht. Waar we vooral goed mee hebben kunnen helpen, was ervoor zorgen dat er constante alertheid voor het onderwerp bestond. Een jaarplanning zorgt er mede voor dat zonder er verder over na te denken, altijd aandacht is voor privacy. Als externe Functionaris Gegevensbescherming is Surelock als externe partij, continu kritisch betrokken bij belangrijke keuzes rondom de verwerking van persoonsgegevens.