Uitvaart 24

Wie is de klant?

Uitvaart24 is de grootste online aanbieder van uitvaarten in Nederland. De medewerkers van de organisatie voeren overal in Nederland uitvaarten uit. De organisatie heeft het proces gestroomlijnd, zodat het eenvoudig en voordelig is om een respectvol afscheid voor een dierbare te verzorgen.

Vraag van de klant?

Uitvaart24 krijgt in grote mate te maken met de nieuwe privacywet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft namelijk voor dat wanneer een organisatie persoonsgegevens verwerkt, en in het bijzonder gevoelige persoonsgegevens- een organisatie passende maatregelen moet treffen om deze te beveiligen. De organisatie verwerkt veel van deze gevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld religie, of gegevens over ziekte.

Oplossing van Surelock

Uitvaart24 neemt de privacy van hun cliënten zeer serieus en heeft Surelock dan ook gevraagd een Privacy Impact Assessment uit te voeren. Binnen slechts twee dagen bracht Surelock de grote organisatie volledig in kaart en heeft handige aanbevelingen gegeven om binnen een maand alle nodige maatregelen te kunnen treffen. Samen met de cursus Digitale Zelfverdediging voor alle collega’s, zetten zij de eerste stappen om cybercriminelen geen kans te geven.