ISO 27001

Vóóraf helderheid over haalbaarheid en (on)mogelijkheden van een ISO 27001-certificering. Dat is prettig.

Waarom een ISO 27001 traject met Surelock?

  • Snel inzicht in de staat van uw informatiebeveiliging in de context van ISO 27001
  • Duidelijkheid over de stappen die nodig zijn voor ISO 27001-certificering
  • Alle informatie voor een onderbouwde ‘go or no-go’ beslissing
  • Uw eigen tijdsinvestering is minimaal
  • Binnen enkele dagen een complete analyse, inclusief aanbevelingen en adviezen

Overweegt u een ISO 27001-certificering?

Begrijpelijk, want ISO 27001 is een aantrekkelijk “keurmerk”. Zeker nu overheden én uw klanten steeds hogere eisen stellen aan de manier waarop uw bedrijf met data en privacy-gevoelige informatie omgaat.

Maak een verstandige kosten-/batenafweging

Een ISO 27001-certificering kost tijd en geld. Veel bedrijven springen “in het diepe” zonder vooraf een goede analyse te maken. Dat leidt tot certificeringstrajecten die veel langer duren en veel meer kosten dan vooraf was voorzien.

Met de Surelock ISO 27001 Gap Analysis kunt u dit voorkomen.

Surelock ontwikkelde een speciale analyse die u snel en kostenefficiënt in staat stelt een onderbouwde beslissing te nemen over uw volgende stappen richting ISO 27001.

Binnen één dag inventariseren wij…

  • Waar uw organisatie nu staat op het gebied van informatiebeveiliging
  • Welke processen en systemen aandacht nodig hebben voor succesvolle certificering

Binnen enkele werkdagen ontvangt u een compleet adviesrapport

  • Met alle “gaps” voor de verschillende processen en systemen
  • Aanbevelingen voor volgende stappen
  • Een realistische inschatting van de tijdsinvesteringen en kosten die nodig zijn om uw ISO 27001-certificering rond te krijgen
Wil jij ook veilig werken?