ISO 27001

Begrijpelijk, want ISO 27001 is een aantrekkelijk “keurmerk”. Zeker nu overheden én uw klanten steeds hogere eisen stellen aan de manier waarop uw bedrijf met data en privacygevoelige informatie omgaat.

ISO 27001

  • Snel inzicht in de staat van jouw informatiebeveiliging in de context van ISO 27001
  • Duidelijkheid over de stappen die nodig zijn voor ISO 27001-certificering
  • Alle informatie voor een onderbouwde ‘go or no-go’ beslissing
  • Jouw eigen tijdsinvestering is minimaal
  • Binnen enkele dagen een complete analyse, inclusief aanbevelingen en adviezen

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ‘gewone’ diefstal de maatschappij jaarlijks 1 miljard euro kost. Een hoop geld, maar het staat in schril contrast met de schade die cybercrime op jaarbasis oplevert: meer dan 10 miljard euro.

ISO27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met ISO 27001 certificering laat je zien dat je voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging.

Een beetje jezelf en een beetje van Holmes, samen gaan we aan het werk en stomen wij jou klaar voor de ISO27001 certificering. Vanaf begin tot eind nemen we verschillende stappen om zo tot een geslaagd einde te komen.

Project planning

We werken samen aan een planning op maat, waardoor beiden partijen op een tijd- kostenefficiënte wijze te werk gaan. De planning begeleid je stap voor stap door elk onderdeel van de ISO27001 certificering.

Stakeholders analyse

Een onderdeel van de planning is de stakeholders analyse, tijdens deze analyse maken we een duidelijk overzicht met daarin al de belanghebbende van jouw op maat gemaakte project.

Dit is van belang, voor het ontwerp van het raamwerk.

IT-Risk Assessment

Dit deel van het ISO27001 analyse proces brengt het huidige risico in beeld. Samen gaan we verschillende facetten af om zo tot een totaal risico overzicht te komen. Hierdoor weet jij wat er speelt en kunnen wij een op maat  gemaakt advies aanbieden.

Monitoren, meten, analyse en evaluatie

Om een duidelijk beeld van de organisatie te krijgen is het van belang, om over de juiste informatie te beschikken. Hierom monitoren wij continue jouw  proces om zo tot een overzichtelijk beeld te komen. Gedurende dit proces evalueren wij de gemonitorde gegevens met jou, hierdoor ben jij ten alle tijden op de hoogte van de huidige staat van het proces.

ISO-27001

Klaar voor  ISO27001 certificaat.

Nu we een duidelijk beeld hebben van de organisatie kunnen we gaan beginnen met het verbeteren en aansturen van jouw organisatie. Zodat jij helemaal klaar bent gestoomd voor het ISO27001 certificaat.

  • Binnen enkele werkdagen ontvang jij een compleet adviesrapport.
  • Door de Surelock ISO 27001 analysis voorkomt u onnodige kosten.
  • Laat aan je klanten zien dat jij een goed informatiebeveiligingsniveau hebt.
  • Voorkom fouten door tijdig bij te sturen.
  • Voldoe aan al de huidige wetgeving door het overzicht van de Surelock ISO 27001 analyse.
Wil jij ook veilig werken?