Surelock IT Security Services

Wat is de Surelock IT Security Service?

Surelock IT Security Service is een continue objectieve beoordeling van de IT-omgeving. Risico’s rond…

  • menselijk handelen (phishing),
  • techniek (known vulnerabilities) en
  • proces (patches)

…worden eenvoudig in kaart gebracht met Rood, Oranje en Groen.

Surelock biedt doormiddel van een koppeling tussen Mens, proces en Techniek een volledig veilige omgeving voor jou en de organisatie.

Menselijk handelen


Meten is weten
Door het continue blijven testen en het herhalen van onze phishing simulatie Holmes, krijg je een overzichtelijk beeld van het Menselijk handelen binnen je bedrijf. Dit zorgt ervoor dat we persoonlijk kunnen sturen en hierdoor de kwetsbare plekken kunnen oplossen.

Up-to-date testen
Door het continue volgen van de laatste trends rondom phishing kunnen wij de laatste phishing trends in beeld brengen. Hierdoor zijn jij en je collega’s op de hoogte van de nieuwste phishing methodes en ben je de hackers een stapje voor.

Trainings programma’s
Door het trainen en aanbrengen van awareness over phishing daalt de kwetsbaarheid van de organisatie significant. Dit gebeurt via een digitale werkplaats waarin werknemers kunnen trainen en leren over phishing.

Nulmeting 31%

Het gemiddelde percentage gephisht. Kan jouw organisatie dit beter?

Q1 18%

Dankzij de kick-off presentaties wordt er bewustwording gecreëerd.

Q2 13%

Middels de security awareness trainingen stijgt het basiskennisniveau van alle medewerkers.

Q3 5%

De medewerkers zijn nu zelfs in staat om spear phishing te herkennen.

Q4 1%

Het gebruik van de Security Coach resulteert in een continue detection and response procedure.

Nulmeting 31%

Het gemiddelde percentage gephisht. Kan jouw organisatie dit beter?

Q1 18%

Dankzij de kick-off presentaties wordt er bewustwording gecreëerd.

Q2 13%

Middels de security awareness trainingen stijgt het basiskennisniveau van alle medewerkers.

Q3 5%

De medewerkers zijn nu zelfs in staat om spear phishing te herkennen.

Q4 1%

Het gebruik van de Security Coach resulteert in een continue detection and response procedure.

0 Nulmeting lijn

Techniek

Compleet beeld van je netwerk risico
Cyberverdediging begint met een duidelijk begrip van je aanvalsoppervlak. Onze vulnerability scan onderzoekt jouw infrastructuur en externe perimeters en identificeren continu kwetsbaarheden, zodat jij op de hoogte blijft van kritieke tekortkomingen en jouw algehele risicoblootstelling tot een minimum beperkt blijft.

Risico’s prioriteren
Baseer jouw kwetsbaarheidsrisico’s niet op aannames. Onze vulnerability tool maakt gebruik van artificial intelligence om zo automatisch de beste prioriteiten op te stellen en up to date te blijven. Zo is de scan continue in contact met verschillende platformen, het darkweb, het deepweb en forums.

Security Coaching
Door de persoonlijke aanpak van Surelock Security IT Services, zit jij niet met de vaak honderden kwetsbaarheden. Wij prioriteren samen met jou op een zo efficiënt mogelijke wijze de kwetsbaarheden en acties op die kwetsbaarheden op te lossen.

Proces


Continue verbetering 
Door het constant meten en verbeteren, zorgen wij ervoor dat de situatie onder controle blijft. Dit doen wij samen met jou. Door het maandelijks inplannen van voortgangsgesprekken en het bijsturen waar nodig, ben je “Always Sure” over de IT-omgeving binnen je bedrijf.

Duidelijk beeld
Om de kwetsbaarheden en effecten van de oplossingen in beeld te brengen kan jij 24/7 in het dashboard inloggen. Dit dashboard zorgt ervoor dat je per dag kunt bijsturen op de nieuwste kwetsbaarheden. Ook is dit overzichtelijk door gebruik te maken van duidelijke kleuren binnen het systeem. Wij brengen dus letterlijk kleur in IT!

Door de 3 onderdelen: proces, techniek en het menselijk handelen samen te voegen krijg jij een doeltreffende oplossing voor je gehele IT-omgeving.

Begrijpelijk, wie wil er nu niet in één keer zijn totale security in orde hebben. Zeker nu overheden én jouw klanten steeds hogere eisen stellen aan de manier waarop jouw bedrijf met data en privacy-gevoelige informatie omgaat.

Wil jij ook veilig werken?