Vijf tips voor het bouwen van een waterdichte businesscase voor informatiebeveiliging

| Leestijd: 3 minuten
Laatst bewerkt: 25 maart 2024
Foto met daarop Gozka en Anouk van Surelock, met de tekst 5 tips voor het bouwen van een ijzersterke businesscase.

Bij Surelock zijn wij vaak getuige van momenten waarop IT-managers enthousiast zijn om met informatiebeveiliging aan de slag te gaan, maar stuiten op weerstand van het bestuur. Uitspraken zoals “we hebben hier geen budget voor”, “het levert ons niets op, waarom zouden we erin investeren?” of “het is nog nooit gebeurd, dus waarom zouden we budget reserveren?” komen regelmatig voorbij.

In deze blog delen we waardevolle tips waarmee je met zelfvertrouwen en krachtig je volgende budgetaanvraag kunt indienen. Laat je inspireren en overtuig je bestuur om veiligheid als prioriteit te zien, niet alleen als een kostenpost, maar ook als een strategische investering in de toekomst van je organisatie. Daarom in deze blog vijf tips voor het bouwen van een waterdichte businesscase informatiebeveiliging.

Bekijk in 60 seconden de vijf tips

Tip 1: onderbouw het belang

Zorg ervoor dat je de noodzaak en het belang van informatiebeveiliging duidelijk kunt uitleggen aan de DMU’s (Decision Making Unit) aan welke risico’s de organisatie loopt zonder de juiste Aanpak en hoe dit de bedrijfsvoering, klantgegevens, reputatie en financiële positie van jouw organisatie kan beïnvloeden.

Tip 1 voor een goede informatiebeveiliging businesscase: onderbouw het belang

Tip 2: Maak een kostenanalyse

Een goede business case bevat een gedetailleerde kosten-batenanalyse. Breng de investeringskosten in kaart en kwantificeer de verwachte voordelen, zoals verhoogde beveiliging, verminderde risico’s, kostenbesparingen en naleving van wet- en regelgeving. Zorg ervoor dat de voordelen duidelijk opwegen tegen de kosten.

Tip 2 voor het schrijven van een informatiebeveiliging businesscase: maak een kostenanalyse.

Tip 3: Breng stakeholders in kaart

Identificeer de belangrijkste stakeholders die betrokken zijn bij de goedkeuring van de business case. Denk aan directieleden, IT-beheerders, juridische afdeling en eventuele externe belanghebbenden. Begrijp hun belangen, zorgen en prioriteiten, en zorg ervoor dat je de business case aanpast aan hun specifieke behoeften.

Tip 3 voor het maken van een ijzersterke businesscase: breng stakeholders in kaart

Tip 4: Communiceer helder en beknopt

Presenteer de businesscase voor informatiebeveiliging op een duidelijke, beknopte en overtuigende manier. Gebruik begrijpelijke taal en vermijd technische jargon, tenzij je zeker weet dat de belanghebbenden dit begrijpen. Houd de presentatie visueel aantrekkelijk en maak gebruik van grafieken en diagrammen om onduidelijkheid te voorkomen.

Tip 4 voor het maken van een ijzer sterkte informatiebeveiliging businesscase: communiceer helder en beknopt.

Tip 5: Toon de uitvoeringstrategie

Naast het uitleggen van de voordelen en kosten, moet je ook een duidelijk plan presenteren voor de implementatie van de voorgestelde maatregelen. Dit omvat een gedetailleerde tijdslijn, verantwoordelijkheden van de betrokkenen, eventuele benodigde middelen en mogelijke risico’s tijdens de implementatie.

Heb je vragen over het opstellen van een businesscase neem dan contact met ons. Wij kunnen je adviseren in het beschermen van jouw organisatie tegen cybercrime.

Tip 5 voor het maken van een informatiebeveiliging businesscase: toon de uitvoeringsstrategie

 
Delen: Vijf tips voor het bouwen van een waterdichte businesscase voor informatiebeveiliging

Door

- Stefan Schepers
security professional
StefanSchepers