Bewaartermijn

In de AVG staat geen concreet bewaartermijn. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij moeten de gegevens die bewaard worden een doel hebben waarom zo worden gebruikt of verzameld.