Artikelen

 1. 2-stapsverificatie
 2. Antivirus
 3. API- en mobiele app-pentest
 4. API-beveiliging
 5. Applicatiepentest
 6. Auditpentest
 7. AVG
 8. Back-up
 9. Begrip: CISO
 10. Bewaartermijn
 11. Bijlages
 12. Black hat hacker
 13. Blacklisting
 14. Botnet
 15. Bots
 16. Brute force
 17. Bufferoverflow
 18. Business continuity plan (bcp)
 19. Chief Operational Security Officer (COSO)
 20. CISM
 21. Cloud
 22. Computer virus
 23. Computerworm
 24. Credentials
 25. CVE: Common Vulnerabilities and Exposures
 26. CVSS: Common Vulnerability Scoring System
 27. Cybercrimineel
 28. Cybersecurity
 29. Cybersecurity Risk Assessment
 30. Datalek
 31. DDos aanval
 32. De Holmes Community Blacklist
 33. Discovery scan bij vulnerability scan
 34. DKIM
 35. DMARC
 36. Domein reputatie
 37. Due diligence
 38. Encryptie
 39. Firewall
 40. Functionaris van gegevensbescherming
 41. Grey hat hacker
 42. Hack apparatuur
 43. Hacken
 44. Hacker
 45. Hardware pentest
 46. Het begrip phishing
 47. Het gebruik van wachtwoorden
 48. Hoax
 49. Informatiebeveiliging definitie
 50. Information Security Officer (ISO)
 51. IT-Beveiliging
 52. Key risk
 53. Malware wat is het en welke soorten zijn er (2024).
 54. Netwerk betekenis
 55. Netwerk pentest
 56. Netwerk segmentatie
 57. OSINT- Open Source Intelligence
 58. OWASP
 59. Pentest rapport
 60. Persoonsgegevens
 61. Scan updates bij vulnerability scan
 62. Scareware
 63. Security Control
 64. Security maturity: Waarom je het nodig hebt en hoe je het kunt bereiken.
 65. Security officer as a service
 66. Server
 67. Sim-swapping
 68. Skimmen
 69. SPF
 70. Spyware
 71. Steganografie
 72. Technische mail check
 73. Tweestapsverificatie
 74. Typosquatting
 75. Wat is een cyberaanval?
 76. Wat is een domein?
 77. Wat is Identity and Access Management (IAM)?
 78. Wat is spear phishing?
 79. Wat is tailgating?
 80. White hat hacker
 81. Whitelisting
 82. Zero-day (0-day)

Bewaartermijn

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt geen specifieke bewaartermijn voor persoonsgegevens vastgesteld. In plaats daarvan moeten organisaties zelf bepalen hoe lang zij persoonsgegevens bewaren, met de belangrijke voorwaarde dat de gegevens een duidelijk en gerechtvaardigd doel dienen. Dit doel moet worden gespecificeerd op het moment van verzameling en gedurende de gehele bewaarperiode relevant blijven.

Wettelijke vereisten voor een bewaartermijn

Het is essentieel voor organisaties om een beleid op te stellen dat de bewaartermijnen van verschillende soorten persoonsgegevens definieert, in lijn met wettelijke en regelgevende vereisten. Bijvoorbeeld, financiële informatie kan onderhevig zijn aan andere bewaartermijnen dan persoonlijke gezondheidsinformatie, afhankelijk van nationale wetgeving. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot ernstige boetes en reputatieschade.

Best practices voor datamanagement

Voor het beheer van bewaartermijnen is het aan te raden om geavanceerde datamanagementsystemen te gebruiken die kunnen helpen bij het automatisch verwijderen van gegevens na het verlopen van de vastgestelde termijn. Dit minimaliseert het risico van datalekken en onnodige opslag van gegevens. Organisaties zouden regelmatig hun datapraktijken moeten herzien om te zorgen dat ze up-to-date blijven met de nieuwste wetgeving en technologische ontwikkelingen.

Het bewaartermijn van privacy gevoelige informatie

Privacy en beveiliging

Een bewaartermijn speelt ook een cruciale rol in het beschermen van de privacy en beveiliging van betrokkenen. Door alleen persoonsgegevens te bewaren zolang dit strikt nodig is, verminderen organisaties het risico op ongeautoriseerde toegang en misbruik. Bovendien helpt een goed gedefinieerd bewaarbeleid bij het versterken van het vertrouwen van klanten en andere stakeholders.