Netwerk segmentatie bij vulnerability scan

Nadat de Discovery scan heeft plaatsgevonden en alle apparatuur geïdentificeerd is, wordt het mogelijk om het netwerk te segmenteren voor de kwetsbaarheden scans. Dit netwerk segmenteren is belangrijk omdat verschillende netwerksegmenten ook een verschillende aanpak behoeven.

Typische segmentaties zijn:

  • Onderscheid maken op locatie;
  • Onderscheid maken in type besturingssysteem;
  • Onderscheid maken in passief of actieve netwerkcomponenten;
  • Onderscheid maken in beheerders verantwoordelijkheid;
  • Onderscheid op basis van bedrijfsbelang / continuïteit oogpunt.

Automatisch updates

Wanneer de segmentatie is ingedeeld in de vulnerability management tool worden er filters toegepast zodat bij nieuwe discovery scan gevonden apparaten direct in het juiste segment worden toegepast. Bijvoorbeeld een nieuw ontdekte Windows laptop, wordt direct in de ‘map’ Windows toegevoegd en de beheerder krijgt hier een signaal van.

In sommige gevallen wordt een apparaat ontdekt dat niet direct door het systeem herkend wordt, in dat geval wordt het in een map ‘Onbekend’ geplaatst en krijgt de beheerder signaal dat een onbekend apparaat is aangetroffen dat geïdentificeerd dient te worden.