Artikelen

 1. 2-stapsverificatie
 2. Antivirus
 3. API- en mobiele app-pentest
 4. API-beveiliging
 5. Applicatiepentest
 6. Auditpentest
 7. AVG
 8. Back-up
 9. Begrip: CISO
 10. Bewaartermijn
 11. Bijlages
 12. Black hat hacker
 13. Blacklisting
 14. Botnet
 15. Brute force
 16. Bufferoverflow
 17. Business continuity plan (bcp)
 18. Chief Operational Security Officer (COSO)
 19. CISM
 20. Cloud
 21. Computer virus
 22. Computerworm
 23. Credentials
 24. CVE: Common Vulnerabilities and Exposures
 25. CVSS: Common Vulnerability Scoring System
 26. Cybercrimineel
 27. Cybersecurity
 28. Cybersecurity Risk Assessment
 29. Datalek
 30. DDos aanval
 31. De Holmes Community Blacklist
 32. Discovery scan bij vulnerability scan
 33. DKIM
 34. DMARC
 35. Domein reputatie
 36. Due diligence
 37. Encryptie
 38. Firewall
 39. Functionaris van gegevensbescherming
 40. Grey hat hacker
 41. Hack apparatuur
 42. Hacken
 43. Hacker
 44. Hardware pentest
 45. Het begrip phishing
 46. Het gebruik van wachtwoorden
 47. Hoax
 48. Informatiebeveiliging definitie
 49. Information Security Officer (ISO)
 50. IT-Beveiliging
 51. Key risk
 52. Malware wat is het en welke soorten zijn er (2024).
 53. Netwerk betekenis
 54. Netwerk pentest
 55. Netwerk segmentatie
 56. OSINT- Open Source Intelligence
 57. OWASP
 58. Pentest rapport
 59. Persoonsgegevens
 60. Scan updates bij vulnerability scan
 61. Scareware
 62. Security Control
 63. Security maturity: Waarom je het nodig hebt en hoe je het kunt bereiken.
 64. Security officer as a service
 65. Server
 66. Sim-swapping
 67. Skimmen
 68. SPF
 69. Spyware
 70. Steganografie
 71. Technische mail check
 72. Tweestapsverificatie
 73. Typosquatting
 74. Wat is een cyberaanval?
 75. Wat is een domein?
 76. Wat is Identity and Access Management (IAM)?
 77. Wat is spear phishing?
 78. Wat is tailgating?
 79. White hat hacker
 80. Whitelisting
 81. Zero-day (0-day)

Grey hat hacker

Een grey hat hacker breekt in op netwerken, computersystemen, servers of hardware zonder toestemming. Vaak gedreven door nieuwsgierigheid of de drang om zijn vaardigheden op de proef te stellen. Hoewel de motieven niet altijd kwaadaardig zijn, is het handelen illegaal omdat diegene geen expliciete toestemming heeft van de eigenaar van de systemen. Wat een grey hat hacker interessant maakt, is dat hij, in tegenstelling tot een black hat hacker, de gevonden kwetsbaarheden soms meldt aan de organisaties, vaak in de hoop op een beloning of erkenning.

Grey hat hackers nemen een unieke positie in binnen het spectrum van cybersecurity. Deze hackers verschillen van hun white hat en black hat tegenhangers door hun benadering van ethiek en legaliteit. Ze opereren in een grijs gebied tussen ethisch verantwoord hacken en de duidelijk kwaadwillige intenties van black hat hackers.

Deze hackers kunnen zowel een zegen als een bedreiging zijn. Enerzijds kunnen ze helpen bij het verbeteren van de beveiliging door onontdekte kwetsbaarheden te onthullen. Anderzijds brengen ze organisaties in gevaar door zonder toestemming toegang te krijgen tot systemen en gegevens. Dit dubbelzijdige karakter maakt de grey hat hacker een fascinerend onderwerp binnen de cybersecurity-gemeenschap.

Het verschil tussen een white, black en grey hat hacker

Wat is het verschil tussen een white, black en grey hat hacker?

In de digitale veiligheidssector worden hackers vaak verdeeld in drie distinctieve categorieën, elk met hun eigen gedrag en ethische normen: black hat, grey hat, en white hat hackers. Deze classificatie helpt om de intenties en handelingen van elke groep beter te begrijpen.

Black Hat Hacker: Deze categorie bevat de zogenaamde ‘schurken’ van de internetwereld. Ze dringen systemen binnen met destructieve intenties, zoals diefstal van gevoelige informatie, financiële sabotage, of het verstoren van operationele systemen. Black hat hackers houden zich niet aan ethische of wettelijke regels en streven naar persoonlijke verrijking of het aanrichten van schade.

Grey Hat Hacker: Hackers die in deze middenzone opereren hebben geen expliciete kwaadaardige intenties, maar hun methoden kunnen nog steeds illegaal zijn. Ze hacken systemen zonder toestemming, vaak gedreven door nieuwsgierigheid of als een uitdaging, en kunnen ontdekte kwetsbaarheden melden aan de betreffende eigenaren, soms in ruil voor een financiële beloning.

White Hat Hacker: De ‘goede ridders’ van de cyberwereld vallen onder deze categorie. Ze zetten hun hackingvaardigheden in voor defensieve doeleinden, om beveiligingslekken te vinden en te repareren met toestemming van de systeemeigenaren. Ze werken vaak binnen gestructureerde beveiligingsteams of deelnemen aan officiële bug bounty-programma’s, en hun werkzaamheden zijn volledig legitiem en gericht op het verhogen van de algehele digitale beveiliging.