Identity access management

Identity and access management (IAM) is een proces waarmee de identiteiten van gebruikers en hun toegang tot digitale systemen en data beheerd worden. Dit is belangrijk om te waarborgen zodat de juiste personen toegang hebben tot de juiste middelen. IAM maakt gebruik van technologieën zoals encryptie en tweestapsverificatie om de integriteit van informatie te waarborgen.

Grappige weergave aan de hand van blokjes over: identity access management

Wat is Identity access management?

Identity and Access Management (IAM) is een discipline binnen de informatiebeveiliging die zich richt op het beheer en controle van de toegang tot systemen, applicaties en data. IAM omvat processen en technologieën die zijn gericht op het identificeren, authenticeren en autoriseren van gebruikers en systemen die toegang willen tot beschermde resources.

Het doel van identity access management is om te zorgen voor beheer van digitale identiteiten en de toegang tot deze identiteiten. Waardoor de beveiliging en integriteit van informatie gewaarborgd is. IAM oplossingen kunnen automatisch toegang verlenen en verwijderen op basis van beleid, rollen en verantwoordelijkheden. Hiermee vergoot je niet alleen de beveiliging, maar ook de productiviteit.

Identity access management omvat diverse onderdelen, waaronder:

  • Identity Management: Beheer van digitale identiteiten, inclusief het creëren, onderhouden, bijwerken en verwijderen van identiteiten.
  • Authentication: Verificatie van de identiteit van gebruikers en systemen door middel van inloggegevens of andere bewijzen van identiteit.
  • Authorization: Verlenen van toegang tot resources op basis van beleid, rollen en verantwoordelijkheden.
  • Access Management: Beheer van toegang tot resources, waaronder het verlenen, beperken en intrekken van toegang.

IAM is cruciaal in een wereld anno 2023 waarin steeds meer informatie digitaal plaatsvinden en bedreigingen als cybercrime en data lekken steeds meer om zich heen grijpen. Bedrijven en organisaties kunnen IAM oplossingen inzetten om te zorgen voor beheer van de toegang tot informatie en systemen. Met als gevolg dat de beveiliging en integriteit van deze informatie en systemen gewaarborgd blijft.

Waarom is identity access management zo belangrijk?

Identity and Access Management (IAM) is belangrijk omdat het de beveiliging en het beheer van digitale identiteiten en toegang tot informatiesystemen verbetert. Hiermee wordt voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang hebben tot gegevens of systemen en wordt het risico op cyberaanvallen en datalekken verkleind.

In veel organisaties is het beheer van identiteiten en toegang een complex proces. Omdat er veel verschillende systemen en toepassingen zijn en er veel verschillende soorten gebruikers zijn met verschillende rol en verantwoordelijkheden. Identity access management biedt een centraal platform voor het beheer van identiteiten en toegang. Dit maakt het mogelijk om uniforme beleidsregels te implementeren en de naleving van deze regels te waarborgen.

Met IAM wordt niet alleen de beveiliging verhoogd, ook de efficiency en productiviteit van de organisatie is verhoogd. Het handmatig verlenen en beheren van toegang tot systemen en gegevens is tijdrovend en foutgevoelig. Door IAM is het proces geautomatiseerd en gestandaardiseerd. Waardoor er minder tijd nodig is om toegang te verlenen en deze te beheren. Bovendien maakt IAM het ook mogelijk om real-time rapportages en audits te genereren.

In feite speelt identity access management een cruciale rol in de beveiliging en het beheer van digitale activa. Waardoor een organisaties beter in staat is om te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging.