Artikelen

 1. 2-stapsverificatie
 2. Antivirus
 3. API- en mobiele app-pentest
 4. API-beveiliging
 5. Applicatiepentest
 6. Auditpentest
 7. AVG
 8. Back-up
 9. Begrip: CISO
 10. Bewaartermijn
 11. Bijlages
 12. Black hat hacker
 13. Blacklisting
 14. Botnet
 15. Bots
 16. Brute force
 17. Bufferoverflow
 18. Business continuity plan (bcp)
 19. Chief Operational Security Officer (COSO)
 20. CISM
 21. Cloud
 22. Computer virus
 23. Computerworm
 24. Credentials
 25. CVE: Common Vulnerabilities and Exposures
 26. CVSS: Common Vulnerability Scoring System
 27. Cybercrimineel
 28. Cybersecurity
 29. Cybersecurity Risk Assessment
 30. Datalek
 31. DDos aanval
 32. De Holmes Community Blacklist
 33. Discovery scan bij vulnerability scan
 34. DKIM
 35. DMARC
 36. Domein reputatie
 37. Due diligence
 38. Encryptie
 39. Firewall
 40. Functionaris van gegevensbescherming
 41. Grey hat hacker
 42. Hack apparatuur
 43. Hacken
 44. Hacker
 45. Hardware pentest
 46. Het begrip phishing
 47. Het gebruik van wachtwoorden
 48. Hoax
 49. Informatiebeveiliging definitie
 50. Information Security Officer (ISO)
 51. IT-Beveiliging
 52. Key risk
 53. Malware wat is het en welke soorten zijn er (2024).
 54. Netwerk betekenis
 55. Netwerk pentest
 56. Netwerk segmentatie
 57. OSINT- Open Source Intelligence
 58. OWASP
 59. Pentest rapport
 60. Persoonsgegevens
 61. Scan updates bij vulnerability scan
 62. Scareware
 63. Security Control
 64. Security maturity: Waarom je het nodig hebt en hoe je het kunt bereiken.
 65. Security officer as a service
 66. Server
 67. Sim-swapping
 68. Skimmen
 69. SPF
 70. Spyware
 71. Steganografie
 72. Technische mail check
 73. Tweestapsverificatie
 74. Typosquatting
 75. Wat is een cyberaanval?
 76. Wat is een domein?
 77. Wat is Identity and Access Management (IAM)?
 78. Wat is spear phishing?
 79. Wat is tailgating?
 80. White hat hacker
 81. Whitelisting
 82. Zero-day (0-day)

Wat is Identity and Access Management (IAM)?

Identity and Access Management (IAM), ook wel Identiteits- en Toegangsbeheer genoemd, is een raamwerk van beleid, processen en technologieën om digitale identiteiten te beheren en toegang tot zakelijke middelen te reguleren. Een digitale identiteit bestaat uit unieke kenmerken zoals e-mailadressen, inloggegevens en IP-adressen. 

IAM zorgt ervoor dat de juiste mensen met hun digitale identiteiten het juiste toegangsniveau hebben tot middelen zoals netwerken en databases. Dit systeem definieert en beheert gebruikersrollen en toegangsrechten om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot gevoelige informatie. 

Met dit beleid zorg je er bijvoorbeeld voor dat de marketingmanager geen financiële gegevens in kan zien. Dit zorgt ervoor dat alleen diegenen die bevoegd zijn om financiële gegevens te bekijken, er ook daadwerkelijk toegang toe hebben. 

IAM uitgelegd in een afbeelding, verschillende gebruikers hebben andere rollen

De basis van IAM: Identiteit en Toegang in de Digitale Wereld 

Identiteitsbeheer, authenticatie, autorisatie en gebruikersrechten zijn een cruciaal onderdeel van de IT-beveiligingsinfrastructuur binnen elke organisatie. Zo zorg je ervoor dat de identiteit van een persoon wordt bevestigd en dat niet elke gebruiker alle gegevens kan inzien. Hier vertellen we je er meer over: 

Wat Is Identiteitsbeheer? 

Identiteitsbeheer is het proces van het creëren, onderhouden en beheren van digitale identiteiten binnen een organisatie. Het omvat de technologieën, processen en richtlijnen die gebruikt worden om ervoor te zorgen dat gebruikers op een veilige manier toegang kunnen krijgen tot IT-systemen. 

Het Belang van Authenticatie 

Bij Authenticatie wordt de identiteit van een persoon bevestigt, Het beschermt gevoelige gegevens tegen ongeoorloofde toegang. Dit kan bijvoorbeeld met een tweestapsverificatie. Zo hebben alleen geverifieerde gebruikers toegang tot de nodige informatie en systemen, waardoor de kans op datalekken wordt verkleind. Hiernaast moeten organisaties voldoen aan wettelijke vereisten zoals de AVG (algemene verordening persoonsgegevens). Hierbij moeten persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Effectieve authenticatieprocedures stellen organisaties in staat om de naleving van deze wetgeving te garanderen. 

Autorisatie en Gebruikersrechten 

Nadat de identiteit van de gebruiker is bevestigd, volgt de autorisatie. Dit proces bepaalt welke gebruikers toegang krijgen tot specifieke bronnen of functies binnen een systeem. Gebruikersrollen bepalen welke groepen gebruikers toegang hebben tot bepaalde gegevens of functies. Voorbeeld: de directeur van een organisatie heeft in een CRM-systeem meer rechten dan een stagiair. 

Autorisatie uitgelegd: autoriseren met hulp van een vingerafdruk

Kerncomponenten van IAM

Er zijn een aantal kerncomponenten van IAM, zoals toegangsbeveiliging en technologieën, zoals: tweestapsverificatie, Single Sign-On (SSO), RBAC en ABAC. Hier vertellen we je alles over de kerncomponenten van IAM: 

Gebruikerslevenscyclusbeheer 

Gebruikerslevenscyclusbeheer heeft te maken met het aanmaken van een nieuw gebruikersaccount tot het deactiveren en verwijderen van het account wanneer het niet langer nodig is. Het doel is om ervoor te zorgen dat gebruikers op het juiste moment toegang hebben tot de juiste middelen, en dat deze toegang wordt ingetrokken wanneer deze niet meer nodig is. Voorbeeld: Oud-werknemers kunnen niet meer bij het CRM-systeem of klantgegevens inzien als zij ontslag hebben genomen.  

Toegangsbeveiliging en Compliance 

Toegangsbeveiliging omvat maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot bepaalde informatie, systemen, of locaties. Compliance verwijst naar het naleven van wetten, regelgeving, normen en interne beleidslijnen. Het doel is om ervoor te zorgen dat de organisatie zich houdt aan juridische en ethische kaders. 

Technologieën achter IAM 

Er zijn verschillende technologieën die worden gebruikt bij IAM: 

 • Tweestapsverificatie

Met tweestapsverificatie verifieer je de gebruiker en voeg je een extra beveiligingslaag toe aan de accounts. Er zijn verschillende vormen van tweestapsverificatie, waaronder het ontvangen van een toegangscode op een vertrouwd apparaat, zoals je telefoon, die nodig is om in te loggen. Zo kunnen hackers niet alleen met je wachtwoord en gebruikersnaam toegang krijgen tot je gegevens, maar moeten ze ook toegang hebben tot je vertrouwde apparaten. 

 • Eenmalige aanmelding 

Met eenmalige aanmedeling, ook wel Single Sign-On (SSO) genoemd, kan een geautoriseerde gebruiker veilig inloggen op meerdere websites met één set inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). SSO kan gezien worden als een geautomatiseerde versie van tweestapsverificatie. In SSO-systemen worden gebruikers geverifieerd. Dit maakt het inloggen eenvoudiger en sneller, omdat gebruikers niet telkens opnieuw hoeven in te loggen voor verschillende diensten. Daarnaast kan SSO ook worden gebruikt om de toegang tot bepaalde middelen of locaties te beheren, zoals externe websites en platforms. 

 • Role Based Access Control 

Role Based Access Control (RBAC) beheert autorisaties binnen je organisatie door rechten toe te kennen op basis van rollen in plaats van individuen. Deze rollen zijn gebaseerd op afdeling, functie, locatie em plaats van medewerkers. Door rechten per rol te definiëren in plaats van per persoon, bespaar je tijd en kun je fouten voorkomen. De rollen worden vastgelegd in een RBAC-tabel. 

 • Attribute-Based Access Control (ABAC) 

Bij ABAC worden toegangsrechten toegekend op basis van verschillende attributen. Het is complexer en flexibeler dan RBAC (Role Based Acces Control), omdat het meer attributen en informatie kan gebruiken om een toegangsbeslissing te maken. Het kijkt bijvoorbeeld ook naar gegevens zoals tijdstip, dag van de week, locatie van de toegangspoging, en beveiligingsstatus van het toegangssysteem. 

Role based acces control. Verschillende gebruikers hebben andere rollen

Voordelen en Belang van IAM voor Organisaties 

Er zijn een aantal voordelen en belangen van IAM voor organisaties, zoals verhoogde beveiliging en naleving van regelgeving. Hier vertellen we je alle voordelen en belangen: 

 • Verhoogde Beveiliging en Risicobeheer 

IAM maakt gebruik van geavanceerde authenticatiemethoden, Role-Based Access Control (RBAC) en Attribute-Based Access Control (ABAC). Zo worden gebruikers geverifieerd en kunnen er toegangsrechten worden toegewezen op basis van de rol, functie, locatie en andere attributen van een gebruiker. Met deze methoden en technologieën kunnen toegang tot middelen en platformen worden geblokkeerd. De beveiliging wordt verhoogd, zo wordt de kans op ongeautoriseerde toegang verkleind en het risicobeheer verhoogd. 

 • Efficiëntie en Productiviteitsverbeteringen 

IAM automatiseert het proces van het toekennen en intrekken van toegangsrechten, het biedt portalen waar gebruikers zelf bepaalde toegangsverzoeken kunnen indienen en wachtwoorden kunnen resetten zonder tussenkomst van de IT-afdeling, doormiddel van SSO (Single Sign-On) kunnen gebruikers met één set inloggegevens toegang te krijgen tot meerdere applicaties en systemen, toegangsrollen kunnen gemakkelijk worden veranderd als een medewerker een andere rol of functie krijgt, ook biedt het uitgebreide mogelijkheden voor het monitoren van rapportage. Dit maakt het eenvoudiger om aan wettelijke en interne auditsvereisten te voldoen zonder extra administratie. 

 • Naleving van Regelgeving en Audits 

Organisaties moeten voldoen aan wet- en regelgeving en zullen worden getoetst door middel van audits. Bij bijvoorbeeld de AVG moet je aan kunnen tonen dat de toegangsbeveiliging van IT-systemen goed wordt beheerst. Ook moet kunnen worden aangetoond dat klantinformatie veilig wordt bewaard. Met IAM worden alle activiteiten gelogd met uitgebreide logging- en monitoringfunctionaliteiten. Zo kan de essentiële informatie worden opgeslagen die organisaties helpen bij audits en om te voldoen aan de verantwoordingsplicht van de NIS2 richtlijn

Door gebruik van IAM toon je aan dat jouw organisatie voldoet aan wet- en regelgeving en laat je als organisatie zien dat je serieus omgaat met klantinformatie. 

Toekomst en Trends in IAM

Wat zijn de toekomstige trends in IAM? Hier vertellen we je er alles over: 

Kunstmatige Intelligentie 

Kunstmatige Intelligentie (AI) wordt steeds vaker gebruikt in IAM-systemen. Een voordeel hiervan is dat data, zoals login tijd en plaats makkelijk kan worden geanalyseerd hierdoor kunnen afwijkende activiteiten die een risico vormen worden gedetecteerd. Door AI te gebruiken in deze systemen worden ze efficiënter en veiliger.  

Biometrische Verificatie en Authenticatie in IAM 

Biometrische verificatie is beveiliging doormiddel van unieke fysieke kenmerken zoals vingerafdrukken, gezichtsherkenning en irisscans. Het is moeilijk te vervalsen, hierdoor wordt de kans op ongeautoriseerde toegang geminimaliseerd. Medewerkers hoeven bij deze methode geen wachtwoorden te onthouden of in te voeren. Deze methode van verificatie zal waarschijnlijk meer worden gebruikt in de toekomst, omdat dit een snelle, veilige gebruiksvriendelijke manier is van verificatie.  

Hulp nodig bij IAM door een security consultant van Surelock?

 • Gecertificeerde specialisten
 • Voldoe aan de vereiste normering
 • plan op maat