Artikelen

 1. 2-stapsverificatie
 2. Antivirus
 3. API- en mobiele app-pentest
 4. API-beveiliging
 5. Applicatiepentest
 6. Auditpentest
 7. AVG
 8. Back-up
 9. Begrip: CISO
 10. Bewaartermijn
 11. Bijlages
 12. Black hat hacker
 13. Blacklisting
 14. Botnet
 15. Brute force
 16. Bufferoverflow
 17. Business continuity plan (bcp)
 18. Chief Operational Security Officer (COSO)
 19. CISM
 20. Cloud
 21. Computer virus
 22. Computerworm
 23. Credentials
 24. CVE: Common Vulnerabilities and Exposures
 25. CVSS: Common Vulnerability Scoring System
 26. Cybercrimineel
 27. Cybersecurity
 28. Cybersecurity Risk Assessment
 29. Datalek
 30. DDos aanval
 31. De Holmes Community Blacklist
 32. Discovery scan bij vulnerability scan
 33. DKIM
 34. DMARC
 35. Domein reputatie
 36. Due diligence
 37. Encryptie
 38. Firewall
 39. Functionaris van gegevensbescherming
 40. Grey hat hacker
 41. Hack apparatuur
 42. Hacken
 43. Hacker
 44. Hardware pentest
 45. Het begrip phishing
 46. Het gebruik van wachtwoorden
 47. Hoax
 48. Informatiebeveiliging definitie
 49. Information Security Officer (ISO)
 50. IT-Beveiliging
 51. Key risk
 52. Malware wat is het en welke soorten zijn er (2024).
 53. Netwerk betekenis
 54. Netwerk pentest
 55. Netwerk segmentatie bij vulnerability scan
 56. OSINT- Open Source Intelligence
 57. OWASP
 58. Pentest rapport
 59. Persoonsgegevens
 60. Scan updates bij vulnerability scan
 61. Scareware
 62. Security Control
 63. Security maturity: Waarom je het nodig hebt en hoe je het kunt bereiken.
 64. Security officer as a service
 65. Server
 66. Sim-swapping
 67. Skimmen
 68. SPF
 69. Spyware
 70. Steganografie
 71. Technische mail check
 72. Tweestapsverificatie
 73. Typosquatting
 74. Wat is een cyberaanval?
 75. Wat is een domein?
 76. Wat is Identity and Access Management (IAM)?
 77. Wat is spear phishing?
 78. Wat is tailgating?
 79. White hat hacker
 80. Whitelisting
 81. Zero-day (0-day)

Security Control

Definitie: Security Control, ook bekend als beveiligingscontrole, verwijst naar de maatregelen en mechanismen die een organisatie implementeert om de vertrouwelijkheid, integriteit, en beschikbaarheid van haar informatie en IT-systemen te waarborgen. Deze controles kunnen zowel technisch als administratief van aard zijn en zijn essentieel voor het effectief beheren van beveiligingsrisico’s.

Het begrip: security control

In de context van informatiebeveiliging zijn security controls ontworpen om potentiële dreigingen te detecteren, te voorkomen en te reageren op incidenten. Ze kunnen variëren van fysieke beveiligingsmaatregelen, zoals sloten en toegangscontrolesystemen, tot technische maatregelen zoals firewalls, antivirussoftware, en encryptie. Administratieve controles omvatten beleid, procedures, en trainingen die gericht zijn op het versterken van de beveiligingscultuur binnen de organisatie.

Voorbeelden van security controls

Voorbeelden van security controls zijn regelmatige security audits, sterke wachtwoordbeleid, toegangsbeheer, netwerkbeveiliging en incident response plannen. Deze maatregelen zijn cruciaal voor het beschermen tegen zowel externe als interne beveiligingsrisico’s en vormen de basis voor een goede informatiebeveiliging strategie.

Hulp nodig met Security controls?

 • Laat je gegevens achter en we plannen een gratis kennismakingsgesprek in
 • Handige tips om jouw organisatie te beschermen

Security Control – Uitgebreide Toelichting

Security controls zijn een fundamenteel onderdeel van een organisaties informatiebeveiligingsbeleid. Ze zijn niet alleen essentieel voor het beschermen van gegevens en systemen tegen cyberaanvallen, maar spelen ook een cruciale rol in het waarborgen van de naleving van wettelijke en regelgevende vereisten. Door een gedegen security control framework te implementeren, kan een organisatie aantonen dat ze verantwoordelijk en proactief omgaat met de beveiliging van haar gegevens en IT-infrastructuur.

Er zijn drie primaire categorieën van security controls:

 1. Preventieve Controls: Deze zijn ontworpen om incidenten te voorkomen voordat ze zich voordoen. Voorbeelden zijn firewall- en antivirusprogramma’s, sterke wachtwoordbeleid, en encryptie van gevoelige gegevens. Deze controls helpen ongeautoriseerde toegang tot systemen en gegevens te voorkomen.
 2. Detectieve Controls: Deze controles zijn gericht op het identificeren en signaleren van beveiligingsincidenten. Intrusion Detection Systems (IDS), log monitoring, en regelmatige security audits zijn voorbeelden van detectieve controls. Ze helpen organisaties om snel te reageren op beveiligingsincidenten.
 3. Responsieve Controls: Na het detecteren van een beveiligingsincident, zijn responsieve controls essentieel om de impact te minimaliseren. Incident response plannen, disaster recovery procedures, en back-upsystemen vallen onder deze categorie. Ze zorgen voor een georganiseerde aanpak om systemen te herstellen en gegevensverlies te beperken.
Op deze afbeelding zie je de 3 onderdelen van security control: preventieve controls, detective controls en responsieve controls

Naast deze categorieën zijn er ook administratieve controls, zoals training en bewustmakingsprogramma’s, die cruciaal zijn voor het creëren van een sterke beveiligingscultuur binnen een organisatie. Deze programma’s zorgen ervoor dat medewerkers zich bewust zijn van beveiligingsrisico’s en begrijpen hoe ze moeten handelen in geval van een incident.

Het continue beoordelen en updaten van security controls is essentieel in een steeds veranderende digitale omgeving. Organisaties moeten hun beveiligingsmaatregelen regelmatig herzien in het licht van nieuwe dreigingen, technologieën en bedrijfsprocessen. Dit omvat het bijwerken van software en systemen, het herzien van toegangsrechten en het trainen van personeel over nieuwe beveiligingspraktijken.

Conclusie

security controls de ruggengraat van een effectief informatiebeveiligingsprogramma. Ze bieden een gestructureerde aanpak om risico’s te beheren, de veerkracht van de organisatie te versterken en vertrouwen te kweken bij klanten en partners over de veiligheid van hun gegevens.