SPF

SPF staat voor Sender Policy Framework en is een methode om de afzender van een e-mail te valideren. Het moet voorkomen dat spammers e-mails versturen uit naam van een e-mailadres wat niet van hun is. In het SPF staat beschreven wie er allemaal e-mails mogen versturen namens een bepaald e-mailadres.