Artikelen

 1. 2-stapsverificatie
 2. Antivirus
 3. API- en mobiele app-pentest
 4. API-beveiliging
 5. Applicatiepentest
 6. Auditpentest
 7. AVG
 8. Back-up
 9. Begrip: CISO
 10. Bewaartermijn
 11. Bijlages
 12. Black hat hacker
 13. Blacklisting
 14. Botnet
 15. Bots
 16. Brute force
 17. Bufferoverflow
 18. Business continuity plan (bcp)
 19. Chief Operational Security Officer (COSO)
 20. CISM
 21. Cloud
 22. Computer virus
 23. Computerworm
 24. Credentials
 25. CVE: Common Vulnerabilities and Exposures
 26. CVSS: Common Vulnerability Scoring System
 27. Cybercrimineel
 28. Cybersecurity
 29. Cybersecurity Risk Assessment
 30. Datalek
 31. DDos aanval
 32. De Holmes Community Blacklist
 33. Discovery scan bij vulnerability scan
 34. DKIM
 35. DMARC
 36. Domein reputatie
 37. Due diligence
 38. Encryptie
 39. Firewall
 40. Functionaris van gegevensbescherming
 41. Grey hat hacker
 42. Hack apparatuur
 43. Hacken
 44. Hacker
 45. Hardware pentest
 46. Het begrip phishing
 47. Het gebruik van wachtwoorden
 48. Hoax
 49. Informatiebeveiliging definitie
 50. Information Security Officer (ISO)
 51. IT-Beveiliging
 52. Key risk
 53. Malware wat is het en welke soorten zijn er (2024).
 54. Netwerk betekenis
 55. Netwerk pentest
 56. Netwerk segmentatie
 57. OSINT- Open Source Intelligence
 58. OWASP
 59. Pentest rapport
 60. Persoonsgegevens
 61. Scan updates bij vulnerability scan
 62. Scareware
 63. Security Control
 64. Security maturity: Waarom je het nodig hebt en hoe je het kunt bereiken.
 65. Security officer as a service
 66. Server
 67. Sim-swapping
 68. Skimmen
 69. SPF
 70. Spyware
 71. Steganografie
 72. Technische mail check
 73. Tweestapsverificatie
 74. Typosquatting
 75. Wat is een cyberaanval?
 76. Wat is een domein?
 77. Wat is Identity and Access Management (IAM)?
 78. Wat is spear phishing?
 79. Wat is tailgating?
 80. White hat hacker
 81. Whitelisting
 82. Zero-day (0-day)

Information Security Officer (ISO)

Een security officer is essentieel voor het waarborgen van informatiebeveiliging, waarbij taken variëren van het ontwikkelen van beleid en uitvoeren van risicoanalyses tot het coördineren van reacties op beveiligingsincidenten. In dit begrip lees je meer over de taken, verantwoordelijkheden en de toekomst van een security officer!

Een groep security officers aan het werk.

Wat is een Security officer?

Een security officer is verantwoordelijk voor het beschermen van de organisatie tegen mogelijke risico’s op gebied van informatiebeveiliging. Een aantal voorbeelden van de werkzaamheden zijn het maken van een informatiebeveiligingsbeleid, het uitvoeren van risicoanalyses en het organiseren van trainingen voor het personeel binnen de organisatie. Deze rol wordt volgens de ISO27001, ISAE3402 en NEN7510 als verplichting gezien. Vaak zie je het bij kleinere bedrijven terugkomen als een neven functie. De IT-manager is dan ook de security officer. 

Kernfuncties en taken

Een security officer speelt een cruciale rol binnen een organisatie op het gebied van informatiebeveiliging. Deze rol heeft verschillende taken, zoals het ontwikkelen, implementeren en handhaven van beleid, procedures en technologieën om een organisatie te beschermen tegen interne en externe bedreigingen.  

Een aantal taken zijn bijvoorbeeld: 

 • Assisteren bij vraagstukken met betrekking tot informatiebeveiliging van andere afdelingen binnen het bedrijf. 
 • Het toepassen van zowel technologische als beleidsmatige maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie binnen de organisatie beschikbaar, integer en vertrouwelijk blijft. 
 • Naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging waarborgen. 
 • Reacties op beveiligingsincidenten, zoals datalekken, malware-aanvallen of inbreuken op de informatiebeveiliging coördineren, om de impact te minimaliseren en herhaling te voorkomen. 
 • Het aansturingspunt van het bestuur op gebied van informatiebeveiliging. Op deze manier kan je als organisatie integraal aan de slag met de veiligheid. 

De verantwoordelijkheden

Security officer hebben verschillende verantwoordelijkheden. Het doel is het beschermen en beveiligen van informatie binnen een organisatie. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt, een security officer is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een informatiebeveiligingsbeleid, het maken van back-ups en het implementeren en controleren van het wachtwoordbeleid. Naast technologische aspecten zijn er ook verantwoordelijkheid voor niet-technologische factoren. Hierbij kan bijvoorbeeld een security awareness training om het bewustzijn onder werknemers te vergroten worden geïntroduceerd.  

De toekomst

Met de groeiende bezorgdheid over privacy, gegevensbescherming en met de toename van geavanceerde cyberaanvallen doormiddel van onder andere AI, zullen regelgevende instanties wereldwijd strengere eisen stellen aan organisaties op het gebied van informatiebeveiliging. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe NIS2 richtlijn.  

Met deze verhoogde veiligheidsrisico’s zal er waarschijnlijk een grotere vraag ontstaan naar security officers die beschikken over gespecialiseerde vaardigheden en expertise in specifieke domeinen zoals cloudbeveiliging, gegevensbescherming en dreigingsinlichtingen. 

Conclusie

De rol van een security officer is cruciaal voor elke organisatie. Hoewel een IT-medewerker deze op zich zou kunnen nemen, biedt een specialist die goed op de hoogte is van de laatste trends en ontwikkelingen in cybersecurity aanzienlijke voordelen. Een deskundige kan een bedrijf niet alleen beschermen tegen potentieel verwoestende datalekken en cyberaanvallen, maar verhoogt ook de veerkracht en betrouwbaarheid van de organisatie aanzienlijk. 

Een deskundige security officer voor jouw organisatie?

 • Gecertificeerde specialisten
 • Voldoe aan de vereiste normering
 • plan op maat