Due diligence

Due diligence is een term die vaak wordt gebruikt in de context van informatiebeveiliging en verwijst naar het proces van het uitvoeren van een grondig onderzoek en evaluatie van een bedrijf, organisatie of persoon voordat er een zakelijke transactie of samenwerking plaatsvindt. Het doel van due diligence is om potentiële risico’s en problemen te identificeren, zoals financiële risico’s, wettelijke kwesties of veiligheidsproblemen.

Bij informatiebeveiliging houdt due diligence in dat er een gedegen onderzoek wordt gedaan naar de risico’s van een bedrijf of organisatie om vast te stellen of deze voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en best practices.

Door due diligence uit te voeren kan een bedrijf of organisatie potentiële risico’s identificeren en deze aanpakken voordat er schade kan ontstaan.