Scan updates bij vulnerability scan

De vulnerability scanner van Surelock heeft een unieke eigenschap om een scan-register aan te leggen van iedere scan. Daarmee blijft een maand lang een overzicht behouden van alle gevonden systemen en software binnen de scan. Wanneer nieuwe kwetsbaarheden bekend worden gaat de scanner eerst in dit scan-register terugkijken en kan direct gemeld worden of dit probleem mogelijk aanwezig is, zonder dat alle systemen eerst volledige gescand dienen te worden.

Hiermee is de organisatie in staat om veel sneller in te springen op nieuwe uitbraken zoals recent met de Exchange kwetsbaarheden rondom Citrix en Solarwinds die direct voorpaginanieuws werden en waarvan veel organisaties niet duidelijk hadden of zij hier vatbaar voor waren. Met de automatische scan updates worden dit soort verrassingen voorkomen.

Vulnerability scan laten uitvoeren?

  • Een plan dat past bij jouw organisatie
  • Inzicht op de kwetsbaarheden van jouw organisatie
  • Duidelijke resultaten