Credentials

Credentials is een synoniem aan inloggegevens. Het woord kan gebruikt worden om aan te geven dat een persoon bevoegd is om in te loggen. Dit kan bijvoorbeeld een wachtwoord zijn.