Discovery scan bij vulnerability scan

Het begrip discovery scan is de eerste stap die wij bij Surelock zetten tijdens een vulnerability scan.

Het IT netwerk bestaat uit vele componenten. Denk hierbij aan de servers, werkstations en printers waar de medewerkers mee werken. Daarnaast zijn er veel componenten aanwezig die niet direct zichtbaar zijn en niet door medewerkers worden gebruikt. Denk hierbij aan routers, switches een firewall en webservers.

Al deze ‘devices’ zijn verbonden met het IT netwerk en bevatten software zoals een operating system of firmware. Deze software dient met een vaste regelmaat gecontroleerd te worden op veiligheid, zodat de laatste updates geïnstalleerd kunnen worden. Apparaten die niet geüpdatet worden vormen een beveiligingsrisico voor de organisatie. Een aanvaller kan door middel van een bekende kwetsbaarheid toegang krijgen tot het apparaat en daarmee tot het bedrijfsnetwerk. Met die toegang is het mogelijk om de aanval verder uit te breiden, bijvoorbeeld door ‘als insider’ toegang te krijgen tot vertrouwelijke informatie of om netwerkverkeer af te luisteren.

Daarom is het belangrijk om niet alleen de gebruikers apparaten zoals laptops, desktops, tablets en smartphones te updaten, maar ook alle apparatuur die niet direct zichtbaar is maar wel aangesloten is op het netwerk van de organisatie.

Een vulnerability scan start met het uitvoeren van een discovery scan. Deze scan maakt een inventarisatie van alle apparatuur die aan het netwerk gekoppeld is. De discovery scan levert vaak leerzame informatie op, omdat in veel organisaties geen volledig beeld is van alle apparatuur die aanwezig is op het netwerk. Denk bijvoorbeeld aan een alarmsysteem, telefooncentrale of een access point die door een medewerker is geplaatst zonder IT te informeren. Deze onbekende systemen noemt met ook wel ‘shadow IT’.

Na de discovery scan bevat het vulnerability management systeem een volledig overzicht van alle apparaten en dit overzicht wordt met iedere nieuwe discovery scan automatisch geüpdate, zodat nieuwe apparatuur gemeld wordt bij de IT beheerder en deze het beheer kan controleren.