Business continuity plan (bcp)

Als organisatie kan je je niet overal op voorbereiden. Denk aan de aardbevingen in Turkije (2023) of de Corona pandemie in (2021), deze milieurampen hebben grote gevolgen voor de economie. Veel organisaties hebben geen plan klaar liggen voor een ramp zoals hierboven genoemd, juist dit is waar het business continuity plan (bcp) van pas komt.

Wat is een business continuity plan?

Een BCP is een gestructureerd document om een bedrijf te helpen bij het voorbereiden, reageren en herstellen van mogelijke incidenten die de bedrijfsvoering kunnen verstoren. Het beschrijft procedures voor kritieke bedrijfsprocessen bij rampen zoals stroomuitval, natuurlijke rampen, cybercriminaliteit en pandemieën. Het plan identificeert ook verantwoordelijke personen en herstelmaatregelen.

Het opstellen van een BCP vereist evaluatie van bedrijfsrisico’s en beperkingen daarvan. Regelmatige tests en updates zijn belangrijk voor een up-to-date en effectief plan. Een goed BCP helpt bedrijven snel te herstellen na een verstoring en minimaliseert impact op de bedrijfsvoering. Een business continuity plan opstellen voor jouw organisatie? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan op onze security consultancy pagina.

Testen van het BCP

Het is van groot belang om regelmatig te testen om de bewustwording van de medewerkers te vergroten. Bovendien moeten alle veranderingen in processen worden opgenomen in het plan. Een verouderd plan zal de organisatie niet helpen om weer snel operationeel te worden.

Het is mogelijk om testen op een uitgebreide manier uit te voeren, bijvoorbeeld door het activeren van het brandalarm, het herstellen van een back-up of het opstarten van een hot site. Het doel van deze tests is om te bepalen of de procedures correct en bruikbaar zijn in een simulatie van de werkelijkheid.

De elementen van een BCP

Een business continuity plan (BCP) bestaat uit verschillende elementen die helpen om een bedrijf voor te bereiden op en te reageren op noodsituaties en verstoringen. Hieronder vind je een aantal belangrijke elementen die vaak voorkomen in een BCP:

  1. Risicoanalyse: een evaluatie van de risico’s die het bedrijf loopt, zodat er een plan kan worden opgesteld om deze risico’s te verminderen.
  2. Business impact analyse (BIA): een analyse van de kritieke bedrijfsprocessen en systemen om te bepalen welke effecten een verstoring kan hebben op het bedrijf en hoe lang het duurt voordat deze processen en systemen weer functioneren.
  3. Crisismanagementplan: een plan dat beschrijft hoe het bedrijf moet reageren op noodsituaties en verstoringen. Het omvat ook procedures voor het inroepen van het crisismanagementteam en het coördineren van de reactie.
  4. Communicatieplan: een plan dat beschrijft hoe het bedrijf werknemers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden informeert over noodsituaties en verstoringen.
  5. Back-up en recovery plan: een plan dat beschrijft hoe bedrijfsgegevens, systemen en processen kunnen worden hersteld na een verstoring.
  6. Opleidings- en testplan: een plan om ervoor te zorgen dat werknemers weten wat ze moeten doen in geval van een noodsituatie. Het omvat ook testprocedures om de effectiviteit van het BCP te beoordelen.

Wat is het verschil tussen BRP en BCP?

DRP betekent dat er een calamiteit is opgetreden en de vraag is hoe we de productie weer kunnen hervatten. BCP betekent dat er al een calamiteit heeft plaatsgevonden en de vraag is wat we moeten doen totdat de situatie weer hetzelfde is als vóór de calamiteit.